Şcoala de Vară „Antipa”

Muzeul Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” invită elevii cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani să se înscrie la cursurile unei altfel de școli … Școala de Vară „Antipa”, organizată, de luni până vineri, în perioada 30 iunie – 5 septembrie 2014.

Şcoala de Vară „Antipa”

La fel ca în fiecare an, copiii pot testa, doar la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, profesia de cercetător ştiinţific în cadrul modulelor Şcoalii de Vară „Antipa”.

Acest program conține 8 module, ce vizează studiul plantelor, insectelor, peștilor, amfibienilor, reptilelor, păsărilor și a mamiferelor:

30 iunie – 11 iulie 2014

10.00 – 11.30: Modul I – Modul de ornitologie – Ornitolog amator Coordonator cercetăor dr. Angela Petrescu

12.00 – 13.30: Modul II – Modul de herpetologie Coordonator cercetător dr. Alexandru Iftime

14 – 25 iulie 2014

10.00 – 11.30: Modul III – Modul de mamifere – Misterioasa lume a mamiferelor Coordonator muzeograf Ana Maria Diaconescu

12.00 – 13.30: Modul IV – Modul de ihtiologie – Introducere în lumea peștilor Coordonator conservator fotograf George Năzăreanu

28 iulie – 8 august 2014

10.00 – 11.30: Modul V – Modul de botanică – Aventuri în regatul verde Coordonator conservator Bogdan Matei

12.00 – 13.30: Modul VI – Modul de fotografie – Explorarea naturii prin fotografie Coordonator conservator fotograf George Năzăreanu

25 august – 5 septembrie 2014

10.00 – 11.30: Modul VII – Modul de entomologie – metodă de investigație criminalistică Coordonator cercetător Lavinia Iancu

12.00 – 13.30: Modul VIII – Modul de entomologie  Coordonator cercetător dr. Ionuț Ștefan Iorgu

Taxe de participare 1 modul – 200 RON/persoană Participarea aceleiași persoane la 2 dintre modulele Școlii de Vară – 350 LEI Participarea aceleiași persoane la 3 dintre modulele Școlii de Vară – 500 LEI Participarea a doi frați la 1 modul – 350 LEI Participarea a doi frați la 2 module – 700 LEI

Grupele de participanți, la fiecare modul în parte, cuprind între 7 și 14 elevi.

Rezervările nominale se pot face la telefon: 021.305.60.31, zilnic, de luni până vineri, sau prin e-mail: florentinap@antipa.ro .

Judetul Buzău, un exemplu naţional pentru managementul eficient al deşeurilor din construcţii şi demolări

Consiliul Judeţean Buzău va găzdui, în 26 iunie, conferinţa de închidere a proiectului LIFE10 ENV/RO/727 „Valorificarea deșeurilor din construcții și demolări din județul Buzău”. Realizat prin Programul LIFE+ al Comisiei Europene și implementat de Consiliul Judeţean Buzău și SC Natura Management SRL, proiectul are ca scop dezvoltarea unui sistem eficient de management al deşeurilor din construcţii şi demolări la nivelul jud. Buzău, dar care poate fi extins şi implementat la nivel naţional.

COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Judeţean Buzău va găzdui, în 26 iunie, conferinţa de închidere a proiectului LIFE10 ENV/RO/727 „Valorificarea deșeurilor din construcții și demolări din județul Buzău”. Realizat prin Programul LIFE+ al Comisiei Europene și implementat de Consiliul Judeţean Buzău și SC Natura Management SRL, proiectul are ca scop dezvoltarea unui sistem eficient de management al deşeurilor din construcţii şi demolări la nivelul jud. Buzău, dar care poate fi extins şi implementat la nivel naţional.

Elementul central al proiectului îl reprezintă realizarea unei instalaţii-pilot de tratare mecanică a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări (C&D), respectiv cele din categoria beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice. Instalaţia va contribui la managementul adecvat al acestor tipuri de deşeuri, ea fiind totodată o investiţie care generează noi locuri de muncă.

Este o premieră în România faptul că în această instalaţie vor fi tratate, prin finanaţarea asigurată de proiect, deşeurile provenite din depozitele ilegale, astfel că acestea vor fi eliminate de pe teritoriul administrativ al judeţului Buzău. Tot o premieră este şi aplicaţia web interactivă asociată instalaţiei-pilot, care se constituie în prima bursă a deşeurilor din construcţii şi demolări şi a materialelor rezultate din tratarea acestora. Site-ul Bursa Deșeurilor din Construcții și Demolări (www.deseuri-constructii.ro) vine în întâmpinarea generatorilor, deținătorilor, valorificatorilor sau furnizorilor de servicii de tratare, depozitare și/sau eliminare a deșeurilor C&D, prin facilitarea întâlnirii dintre cerere și ofertă. Materialele care fac obiectul acesteia sunt:

deșeuri C&D (clasa 17 cf. H.G. nr. 856/2002);

meteriale rezultate în urma tratării deșeurilor C&D;

deșeuri C&D care îndeplinesc criteriile de încetare a statutului de deșeu (în curs de elaborare și aprobare la nivel național), definite în acord cu art. 6 din Directiva 2008/98/CE privind deşeurile;

materiale care, datorită aplicării unor măsuri de prevenire a generării deșeurilor C&D, pot fi reutilizate.

Situația actuală a impus implementarea unui sistem informatic specific activității de tranzacționare a deșeurilor C&D, precum și a materialelor rezultate în urma tratării deșeurilor C&D. Prin înființarea Bursei se dorește crearea condițiilor necesare care să acopere, la nivel minimal, suportul pentru activitățile de tranzacționare din acest sector.

Realizarea instalaţiei-pilot a suferit o întârziere de şase luni, din cauza procedurilor anevoioase de obţinere a acordului de mediu pentru investiţii realizate la limita unui sit Natura 2000. Toate terenurile deţinute de Consiliul Judeţean Buzău – corespunzătoare ca suprafeţe şi locaţii – sunt situate în situri Natura 2000. Terenul ales pentru staţia-pilot a fost preferat din două considerente – se află situat în apropierea municipiului Buzău, într-o zonă uşor accesibilă şi, deşi este inclus la marginea unui sit Natura 2000, el era într-o stare de degradare accentuată cauzată de funcţionarea anterioară, pe acel amplasament, a unei balastiere.

Această staţie-pilot este o investiţie publică, prin care se vor executa concasarea şi sortarea la nivel local a deşeurilor C&D inerte, urmată de valorificarea acestora. Se ia totodată în calcul valorificarea acestor tipuri de deşeuri cât mai aproape de locul de generare pentru o economie a resurselor, dar şi pentru a descuraja situaţia depozitelor neautorizate (ilegale).

Principalul element de noutate apărut în urma implementării proiectului LIFE10 ENV/RO/727 „Valorificarea deșeurilor din construcții și demolări din județul Buzău” l-a constituit încercarea de elaborare a unei politici publice coerente la nivel judeţean, dar şi naţional, privind integrarea, într-un concept unitar, a unor abordări tratate deficitar fie din cauza cadrului legislativ existent, fie din cauza dezinteresului autorităţilor sau a lipsei de resurse.

Unul dintre rezultatele implementării corecte şi coerente a proiectului a fost realizarea ghidului de bune practici pentru fiecare „pion” de pe „tabla de şah” a generatorilor de deşeuri. Aceasta se bazează pe o analiză obiectivă care punctează distanţa colosală dintre noţiunea de bună practică în accepţiunea europeană şi realitatea românească. În acest sens, cea mai mare discrepanţă a fost observată la adresa azbestului – în timp ce în gospodăria individuală azbestul este omniprezent (sub forma plăcilor de azbociment), în proiectele publice, problema „dezasbestizării” este tratată prin metode de ultimă generaţie. În acelaşi timp, ghidul reliefează şi semiindiferenţa autorităţilor faţă de aspectele privind costurile și derularea anumitor practici legate de gestionarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări. Potrivit documentului, „în acest moment, gestionarea acestor tipuri de deşeuri reprezintă ultima filieră pentru care generatorii de deșeuri și factorii responsabili sunt dispuși să aloce resurse”.

În ciuda inadvertenţelor şi dificultăţilor înregistrate pe parcursul implementării proiectului, previziunile nu sunt chiar atât de sumbre pe cât par. Metodologia privind încetarea statutului de deșeu pentru anumite categorii de deșeuri din construcții și demolări, realizată pe baza analizei situației reale din domeniu – luând în considerare atât studiile și informațiile existente la nivel național și european, cât și consultările cu factorii interesați-, și definitivată pe ultima sută de metri a proiectului, constituie elementul ce poate schimba situația la nivel național. Prin adoptarea ei de către autoritățile responsabile, sistemele de gestionare a deșeurilor (C&D) inerte vor deveni funcționale și beneficiile acestora vor fi în mod corespunzător accesibile publicului, în paralel cu dezvoltarea sectorului dedicat tratării adecvate a acestor tipuri de deşeuri, iar implementarea în societate a bunelor practici ar fi realizabilă și ar elimina practicile ilegale și/sau neconforme.

O bază în acest sens o reprezintă Legea deșeurilor (211/2011), care transpune legislația UE în domeniu și al cărei obiectiv național este de a impune producătorilor de deşeuri şi autorităţilor administraţiei publice locale „să atingă, până în 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare.”

Conferinţa va avea loc la Restaurantul Grant, bd. Nicolae Bălcescu, nr. 49, salon LUXEMBURG, între orele 11.00-14.00.

Mai sunt doar câteva locuri disponibile pentru Managementul Echipei

Sfera Business anunță ultimele patru locuri disponibile la cursul pentru Managementul Echipei, organizat în perioada 10-11 iulie 2014, în București.

Mai sunt doar câteva locuri disponibile pentru Managementul Echipei
 Acest curs puternic interactiv îi familiarizează pe participanți cu principiile construirii unei echipe, incluzând între subiectele abordate: stabilirea și urmărirea obiectivelor de performanță, planificarea și organizarea activităților, dezvoltarea și motivarea membrilor echipei, abilități de comunicare interpersonală, valoarea cooperarii în cadrul echipei, derularea ședințelor și multe alte aspecte. 

echipa Sfera Business

Rolul de manager poate fi extrem de solicitant. Pentru majoritatea oamenilor, abilitățile necesare pentru a conduce o echipă nu vin în mod natural, aceasta însemnând că trebuie învățate și aplicate sistematic, până la adoptarea lor.

Fără training adecvat, cei mai mulți aflați în acest rol nu vor face decât să copieze stilul unuia sau altuia dintre managerii cu care au lucrat. Iar dacă aceștia au avut abilități interpersonale slabe, noii manageri își vor dezvolta o mulțime de comportamente greșite.

Cursul are avantajul de a folosi atât metode de predare eficiente pentru a maximiza transferul de cunoștințe și abilități, cât și expertiza de management a doi facilitatori profesioniști.

Audiența principală:

• Manageri nou promovați sau la începutul carierei

• Manageri dornici să-și dezvolte abilitățile de a conduce o echipă

Obiectivele cursului: 

La finalul acestei sesiuni, participanții vor fi în măsură să:

•  Înțeleagă rolurile managerului de echipă

•  Aprecieze compețentele necesare pentru a fi un bun manager de echipă

• Stabilească obiective clare pentru echipă și membrii săi

• Înțeleagă importanța managementului performanței

• Exploreze diversele stiluri de management

• Delege eficient

• Înțeleagă procesele care stau la baza coachingului și mentoringului

• Înțeleagă rolul motivației în echipă

• Înțeleagă de ce indivizii se comportă într-un anume fel și cum este creată și menținută motivația în echipă

• Identifice cel mai eficient format de ședință pentru a atinge obiectivele stabilite.

Din cuprins:

• Stabilirea obiectivelor

Principii de bază în stabilirea obiectivelor

Cum se stabilesc obiectivele împreună cu echipa

Cum stabilim obiective individuale aliniate cu obiectivele companiei

Principalele provocări în stabilirea obiectivelor și cum le depășim

• Managementul performanței

Introducere în Managementul Performanței

Procesul și principiile

Definirea performanței acceptate

Măsurarea și observarea performanței

Revizuirea și îmbunătățirea performanței

Principalele provocări în Managementul Performanței și cum le depășim

• Motivarea

Principiile motivației

Factorii care demotivează o echipă

Factorii care motivează o echipă

Măsurarea motivației în echipă

Principalele provocări în motivarea echipei și cum le depășim

• Dezvoltarea echipei

Principii de bază

Crearea obiectivelor de dezvoltare

Coaching și Mentoring

Planul de coaching

Principalele provocări în dezvoltarea oamenilor și cum le depășim

• Derularea ședințelor

Introducere și câteva principii cheie implicate

Pregătirea și structura unei ședințe

Derularea ședințelor

Principalele provocări în derularea ședințelor și cum le depășim

Durată și locație:

– durata cursului este de 2 zile, în perioada 10 – 11 iulie 2014 .

– program: 09.00 – 17.30; 09:00 – 13:00 (sunt incluse 2 coffee break-uri pe zi)

– locație: București 

Formatori:

– Sorin Feroiu, formator certificat, peste 18 ani experiență în training și dezvoltare, management și consultanță de business. Este trainer acreditat ANC.

Cătălin Stancu, manager executiv cu peste 15 ani experiență în conducerea echipelor, a dezvoltat și livrat programe de vânzări, negocieri în International Key Accounts, managementul echipei de vânzări, managementul performanței. Este trainer acreditat ANC.

Costul cursului:

– 1000 lei+TVA

– cei care înscriu și alte persoane la curs, au o reducere de 5% pentru fiecare persoană înscrisă.

 

Eveniment Google I/O Extended la Craiova – o iniţiativă a companiei CBN IT

Compania CBN IT , dezvoltatorul platformei de softuri educaționale 2bitsEDU , alături de asociația Viața în fiecare zâmbet, organizează Joi, 26 iunie a.c, la Craiova , evenimentul Google I/O Extended . Acesta face parte din seria conferințelor Google I/O, organizate de colosul american în fiecare an în SUA, timp de 2 zile consecutiv, transmis live peste tot în lume.

Eveniment Google I/O Extended la Craiova – o iniţiativă a companiei CBN IT
 Demersul nostru este unul educațional chiar și pentru specialiștii din domeniu. Cei care utilizăm tehnologiile Google suntem o adevărată comunitate, iar scopul utilizării acestor tehnologii pentru unii, este de a dezvolta produse inovative, iar pentru alții de a identifica si utiliza solutii si produse competitive. Evenimentul de la Craiova vine ca o completare a nevoii de interacțiune pe această zonă, ca o platformă pentru schimb de idei, acțiune benefică pentru oricine este interesat de potențialul tehnologiei 

Cezar Nourescu – Director General – CBN IT

Conferințele Google I/O sunt o platformă de explorare a noilor produse și a inovațiilor de ultimă oră de la Google. Liderii industriei împărtășesc din tehnologiile și produsele momentului, iar participanții au oportunitatea de a experimenta aplicațiile ce utilizează cele mai noi descoperiri Google.

Google I/O Extended sunt module ale evenimentului din SUA, implementate în diferite țări. În România, CBN IT își dorește să adune anul acesta la Craiova pasionați ai tehnologiilor Google, dezvoltatori sau utilizatori de aplicații bazate pe acestea, reprezentanți ai domeniului IT, antreprenori sau specialiști din cadrul companiilor ce utilizează astfel de soluții.

Demersul nostru este unul educațional chiar și pentru specialiștii din domeniu. Cei care utilizăm tehnologiile Google suntem o adevărată comunitate, iar scopul utilizării acestor tehnologii pentru unii, este de a dezvolta produse inovative, iar pentru alții de a identifica si utiliza solutii si produse competitive. Evenimentul de la Craiova vine ca o completare a nevoii de interacțiune pe această zonă, ca o platformă pentru schimb de idei, acțiune benefică pentru oricine este interesat de potențialul tehnologiei”, a declarat Cezar Nourescu, Director General, CBN IT.

CBN IT va prezenta, în cadrul evenimentului de la Craiova, câteva soluții Cloud oferite de Google, din perspectiva experienței acumulate de companie și va evidenția avantajele acestor tehnologii prin ansamblul de proiecte destinate domeniului educațional, 2bitsEDU – www.2bitsEDU.com. Unul din produsele 2bitsEDU este softul Scholar and University Management System (destinat grădinițelor, învățământului preuniversitar sau universitar), gândit pentru optimizarea activității în instituțiile de învățământ, oferind posibilitatea unui control facil al unui volum mare de informații, indiferent de natura acestora. Aplicația este și o platformă on-line de comunicare între dascăli, elevi și părinți.

Ca avantaje tehnologice, 2bitsEDU – Scholar and University Management System, prezintă:

• Este singura soluție tehnică ce poate centraliza în timp real la nivel național toate instituțiile de învățământ, inclusiv accesul cadrelor didactice/elevilor/ studenților/părinților la informații;

• Se integrează cu soluția Google Apps for Education oferită gratuit pentru școli;

• Utilizează cele mai noi tehnologii cloud oferite de Google;

• Furnizează aplicație pentru Android (tabletă/smartphone), datele fiind încărcate fără internet și sincronizate ulterior, fără pierderea acestora (acoperă lipsa internetului în clasele de curs);

• Este scalabilă, paradoxal funcționând chiar mai bine atunci când sunt mai mulți utilizatori;

• Securitatea este asigurată de Google, identică cu cea a utilizatorilor proprii.

Despre CBN IT

Compania CBN IT, fondată în 2010, odată cu pionieratul în utilizarea platformelor cloud oferite de Google, s-a specializat în dezvoltarea de aplicații web complexe.

Misiunea companiei constă în furnizarea de soluții IT menite să inoveze sistemul de învățământ prin optimizarea activităților în cadrul instituțiilor educaționale și prin programe de educație alternative. Inovația tehnologică folosită de echipa companiei și-a propus realizarea de produse destinate susținerii proiectelor educaționale, cu scopul de a dezvolta Inteligențele Multiple, conform teoriei lui Howard Gardner.

Strategia proiectelor 2bitsEDU are ca sursă de inspirație cartea lui Andy Szekely, Manifestul educației și constă în aplicarea unor forme multiple de învățare: transmitere de cunoștințe, mentorat, exerciții practice și învățarea prin predare.

Aplicând astfel de strategii, demersul CBN IT este acela de a îmbunătății procesele de învățare pentru noile generații.

Mai sunt doar câteva locuri disponibile pentru Managementul Echipei

Sfera Business anunță ultimele patru locuri disponibile la cursul pentru Managementul Echipei, organizat în perioada 10-11 iulie 2014, în București.

Mai sunt doar câteva locuri disponibile pentru Managementul Echipei
 Acest curs puternic interactiv îi familiarizează pe participanți cu principiile construirii unei echipe, incluzând între subiectele abordate: stabilirea și urmărirea obiectivelor de performanță, planificarea și organizarea activităților, dezvoltarea și motivarea membrilor echipei, abilități de comunicare interpersonală, valoarea cooperarii în cadrul echipei, derularea ședințelor și multe alte aspecte. 

echipa Sfera Business

Rolul de manager poate fi extrem de solicitant. Pentru majoritatea oamenilor, abilitățile necesare pentru a conduce o echipă nu vin în mod natural, aceasta însemnând că trebuie învățate și aplicate sistematic, până la adoptarea lor.

Fără training adecvat, cei mai mulți aflați în acest rol nu vor face decât să copieze stilul unuia sau altuia dintre managerii cu care au lucrat. Iar dacă aceștia au avut abilități interpersonale slabe, noii manageri își vor dezvolta o mulțime de comportamente greșite.

Cursul are avantajul de a folosi atât metode de predare eficiente pentru a maximiza transferul de cunoștințe și abilități, cât și expertiza de management a doi facilitatori profesioniști.

Audiența principală:

  Manageri nou promovați sau la începutul cariereiManageri dornici să-și dezvolte abilitățile de a conduce o echipă

Obiectivele cursului: La finalul acestei sesiuni, participanții vor fi în măsură să:

  Înțeleagă rolurile managerului de echipăAprecieze compețentele necesare pentru a fi un bun manager de echipăStabilească obiective clare pentru echipă și membrii săiÎnțeleagă importanța managementului performanțeiExploreze diversele stiluri de managementDelege eficientÎnțeleagă procesele care stau la baza coachingului și mentoringuluiÎnțeleagă rolul motivației în echipăÎnțeleagă de ce indivizii se comportă într-un anume fel și cum este creată și menținută motivația în echipăIdentifice cel mai eficient format de ședință pentru a atinge obiectivele stabilite.

Din cuprins:

Stabilirea obiectivelor

  Principii de bază în stabilirea obiectivelorCum se stabilesc obiectivele împreună cu echipaCum stabilim obiective individuale aliniate cu obiectivele companieiPrincipalele provocări în stabilirea obiectivelor și cum le depășim

Managementul performanței

  Introducere în Managementul PerformanțeiProcesul și principiileDefinirea performanței acceptateMăsurarea și observarea performanțeiRevizuirea și îmbunătățirea performanțeiPrincipalele provocări în Managementul Performanței și cum le depășim

Motivarea

  Principiile motivațieiFactorii care demotivează o echipăFactorii care motivează o echipăMăsurarea motivației în echipăPrincipalele provocări în motivarea echipei și cum le depășim

Dezvoltarea echipei

  Principii de bazăCrearea obiectivelor de dezvoltareCoaching și MentoringPlanul de coachingPrincipalele provocări în dezvoltarea oamenilor și cum le depășim

Derularea ședințelor

  Introducere și câteva principii cheie implicatePregătirea și structura unei ședințeDerularea ședințelorPrincipalele provocări în derularea ședințelor și cum le depășim

Durată și locație:

– durata cursului este de 2 zile, în perioada 10 – 11 iulie 2014 .

– program: 09.00 – 17.30; 09:00 – 13:00 (sunt incluse 2 coffee break-uri pe zi)

 

Formatori:

– Sorin Feroiu, formator certificat, peste 18 ani experiență în training și dezvoltare, management și consultanță de business. Este trainer acreditat ANC.

Cătălin Stancu, manager executiv cu peste 15 ani experiență în conducerea echipelor, a dezvoltat și livrat programe de vânzări, negocieri în International Key Accounts, managementul echipei de vânzări, managementul performanței. Este trainer acreditat ANC.

Costul cursului:

– 1000 lei+TVA

– cei care înscriu și alte persoane la curs, au o reducere de 5% pentru fiecare persoană înscrisă.

Pentru informații suplimentare:

– Sorin Feroiu: sorin.feroiu@sferabusiness.ro, 0724 200 730

Cătălin Stancu: catalin.stancu@sferabusiness.ro

 

Ateliere de heraldica numismatica

mediareleaseMuzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa“ aşteptă copiii cu vârstele cuprinse între 9 și 14 ani, la Modulul de Heraldică, organizat în perioada 30 iunie – 11 iulie 2014, între orele 10.00 și 12.00.

Modulul de Heraldică și numismatică face parte din proiectul educațional, interdisciplinar, ZooMonetar – Fauna lumii pe bancnote și monede, organizat de către Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” împreună cu Banca Naţională a României. [Citeste mai mult…]